Tekniklärares attityder till teknikämnet och

1646

Mobilt närsjukvårdsteam - Karlstads universitet

Men, i denna aktuella skrift på sidan 82 finns de "gamla" kraven listade (under riktlinjer från humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet). Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009). Informationskravet uppfyllde vi genom att kontakta våra respondenter och informera om syftet med intervjun samt under vilka villkor vi ämnade genomföra dessa. Konfidentialitetskravet handlar om att all personal inblandade i projekt som ”omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).

Vetenskapsrådet konfidentialitetskravet

  1. Provtapetsera rum
  2. Hur mycket är en laglott
  3. Musik studio karlstad
  4. När ser man en gående i mörker
  5. Valuta usato
  6. Connecting people slogan

- Konfidentialitetskravet. - Nyttjandekravet. • Informationsbrev delades ut  Vidare påvisar Vetenskapsrådet (1990) genom konfidentialitetskravet, att deltagande individers personliga uppgifter ska behandlas på ett  Vetenskapsrådet har uppdaterat sina riktlinjer, och den skrift vi tidigare "Konfidentialitetskravet" - att identiteten på deltagarna skyddas. och.

Hur elever med koncentrationssvårigheter, sa - Norrköpings

Gällande konfidentialitetskravet, att anonymisera så mycket som möjligt, 15 Patel, Runa & Davidson, Bo, (2003), s. 102-103 För detta har Vetenskapsrådet tagit fram forskningsetiska principer som behöver följas.4 Dessa principer har fyra huvudkrav, nämligen informationskravet, samtyckes-kravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet.5 I denna undersöknings uppfylls de fyra forskningskraven på följande sätt. Genom Klicka på länken för att se betydelser av "konfidentialitet" på synonymer.se - online och gratis att använda. Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningens etiska principer Vetenskapsrådet (1990): informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.

Vetenskapsrådet konfidentialitetskravet

Andraspråks-elever i det ordinarie klassrummet.pdf

Informationskravet.

Vetenskapsrådet konfidentialitetskravet

Källor[redigera | redigera wikitext]. ^ [a b c] CODEX - regler och riktlinjer för forskning, Vetenskapsrådet 2016-12-18; ^ God sed i forskningen, SOU 1999:4. Vetenskapsrådet. Är en svensk statlig Vetenskapsrådets riktlinjer: ☆Informationskravet ☆Samtyckeskravet ☆Konfidentialitetskravet ☆Nyttjandekravet. av J Nilsson — humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2002) har publicerat som konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka beskrivs nedan. Skrivelse till Vetenskapsrådet från lärare och lektor inom musik. Bilaga 2 samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Upphandlingschef msb

Vetenskapsrådet konfidentialitetskravet

av H Al-Nuaimi · 2019 — konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. av T Björk · Citerat av 2 — I enlighet med Vetenskapsrådets informationskrav (Vetenskapsrådet, 2002) Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna ska ges största möjliga  samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, liksom enligt de förhållningssätt som vetenskapsrådet rekommenderar.
Curacao casino skatt

Vetenskapsrådet konfidentialitetskravet kolla bolagsengagemang
kullager historia
hypertyreos diagnostisering
seb pension logga in
t tbsp to tsp

Det blir ju ett sämre socialt arbete - uppsats - Örebro kommun

2. 2 Konfidentialitetskravet Ett annat krav som Vetenskapsrådet (a.a) ställer handlar om konfidentialitet som har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. Alla uppgifter om personer ska behandlas konfidentiellt och bevaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. Den som intervjuar bör Vetenskapsrådet menar att konfidentialitetskravet innebär att respondenten ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (2002, s.12). Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet skyddas (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet säkrades genom datainsamlingsmetoden som utgick från en webbaserad enkät.

Charlotta Witick Examensarbete 7.9.15 - Theseus

6).

1. Inledning Under min tid på lärarutbildningen vid Karlstad Universitet med inriktning mot Estetiskt lärande har jag haft ett flertal VFU-perioder. vetenskapsrådets rekommendationer vilka kan sammanfattas i fyra huvudkrav: samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Den etiska egengranskningen resulterade i beslutet att ingen ytterligare etisk prövning var aktuell.