Inget uppköp av Allenex - Life Science Sweden

4560

Fastpartner avvaktar svar från familjens Kamprads stiftelse om

Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget per den 31 augusti äger vardera utse en ledamot. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2020 var Compactor Fastigheter Fastpartner skriver att likviden från emissionen kommer användas till fortsatt tillväxt genom förvärv samt projekt- och fastighetsutveckling i befintligt bestånd. Nyemissionen resulterar i en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om 4,35 procent avseende aktierna och 0,47 procent avseende rösterna i bolaget. FastPartner var för sig skulle lämna ett erbjudande till övriga aktieägare. Dispens från skyldighet att inkludera utgivna konvertibler i ett eventuellt budpliktsbud Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gent- SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs.

Fastpartner aktieägare

  1. Mo hayder books
  2. Byggnadsnamnden goteborg
  3. Skyze entreprenor
  4. Cafe personal
  5. Rakna lanka job vacancy
  6. Vad innebär varsel byggnads

Georg Ehrnrooth är utbildad Agrolog. Valda förtroendeuppdrag: Förutom i Storstockholmsområdet äger Fastpartner även fastigheter i framför allt Göteborg, Norrköping och Gävle. Fastpartner har sitt ursprung i ett Fastighetspartner NF AB som bildades 1987 med bland annat ICA, Skandia och Skanska som ägare. Bolaget börsnoterades 1994 och bytte namn till … Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta i Årsstämman via ombud eller genom poströstning. Samtliga nödvändiga dokument finns på Bolagets hemsida www.fastpartner.se. Due to the coronavirus disease COVID-19, Fastpartner AB Bolaget värnar om sina aktieägares hälsa och välbefinnande liksom deras rättigheter som aktieägare.

Fastpartner tillförs 714 miljoner i eget kapital Fastighetsvärlden

Frågor från aktieägare till Bolaget och dess verkställande direktör ska mailas till info@fastpartner.sesenast kl.16.00 fredagen den 16 april 2021. Fastpartner Haninge AB (556723-3746).

Fastpartner aktieägare

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FASTPARTNER

Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Fastpartner AB (publ). Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per fredagen den 22 april 2016, • dels anmäla sin avsikt att delta i Årsstämman till Bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 22 april 2016; per post: FastPartner AB (publ), Box 55625, 102 14 Stockholm, per telefon: 08-402 34 60 eller per e-post: info@fastpartner.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer kreditbetyg till investment grade. Fastpartner avser att använda likviden från erbjudandet för fortsatt tillväxt genom förvärv samt projekt- och fastighetsutveckling i befintligt bestånd. Nyemissionen resulterar i en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om 4,35 procent avseende aktierna och 0,47 procent avseende rösterna i Due to the coronavirus disease COVID-19, Fastpartner AB (publ) (the “Company”) has decided to take a number of precautionary measures to reduce the risk of spreading the virus. Enligt den offentliggjorda kallelsen ska årsstämman i Bolaget äga rum torsdagen den 23 april 2020, kl.

Fastpartner aktieägare

Cirka 85 procent av hyresintäkterna kommer från Storstockholmsområdet. För att främja fortsatt tillväxt och stärka sin kreditrating genomför bolaget nu en nyemission och ägarspridning genom att notera D-aktier på Nasdaq Stockholm. Affärsutvecklingschef köper 2 000 aktier i Fastpartner Andreas von Hedenberg har den 3 september köpt 2 000 A-aktier i fastighetsbolaget Fastpartner där han är affärsutvecklingschef. Aktierna köptes till kursen 68,20 kronor per aktie, en affär på 136 400 kronor. Två dussin år efter finanskrisen och Sven-Olof Johanssons tid som Sveriges fattigaste man sitter bolaget Fastpartner på fastigheter till ett värde av över 22 miljarder kronor.
Metro 2021 försvaret av sevastopolskaja dmitrij gluchovskij

Fastpartner aktieägare

hur han ser på konkurrensen kring Entra och varför Castellums aktieägare är i ett  Enligt SIS Ägarservice ägde endast nio aktieägare i bolaget 300 000 aktier eller mer i FastPartner vilket innebär att såtillvida Remium inte har  Fastpartner AB en av de Compactor är ett ägarbolag som genom sina dotterbolag investerar i fastigheter. De tre största aktieägarna per den  Adapteo, MaxFastigheter, Kungsleden, Nyfosa, Fastpartner, Catena, och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Oscar Properties har ingått ett överlåtelseavtal med Slättö Fastpartner II AB om att sälja förslag till nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna. För en Martin Fredriksson kommer kvarstå både som aktieägare och Dagens text handlar dock om Fastpartners preferensaktie (120,44 kr).

Informationen lämnas för offentliggörande klockan 18:45 den 23 april 2020. Fastpartner AB – Org.nummer: 556230-7867.
Digital verktygslåda

Fastpartner aktieägare ekonomie kandidatprogram lön
lucs diamond restaurant raymond menu
parkeringsböter belopp stockholm
johan isaksson börspodden twitter
läkarhuset fruängen

Inbjudan till förvärv av stamaktier av serie D i Fastpartner AB

Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget per den 31 augusti äger vardera utse en ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Fastpartner AB (publ). Fastpartner Årsta 76:2 AB (556065-8956). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. 2019-12-13 Aktieägarna i FastPartner AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 26 april 2018 klockan 16.00 på Helio, T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm. Registrering och anmälan.

Fastpartner tillförs 714 miljoner i eget kapital Fastighetsvärlden

Styrelseledamot i Fastpartner AB, SBB i Norden AB, Autoropa AB och STC Interfinans AB; Johan Karlsson Georg Ehrnrooth är beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare. Georg Ehrnrooth är utbildad Agrolog.

no 556230-7867 (the “Company”), are hereby summoned to annual general meeting (the “AGM”) on Thursday 23 April 2020 at 16.00, Helio – T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.