Svensk författningssamling - Lagboken

245

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

ISSN 1403-8234 (2001:512) om deponering av avfall föreskriver1 Naturvårdsverket dels att 2, 3, 4, 6,  Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234. 1. Naturvårdsverkets föreskrifter för nationalparkerna/ suoddjimpárkajda Muddus/Muttos,. Padjelanta/  Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets författningssamling

  1. Rast test skala
  2. Umeå universitet distansutbildningar
  3. Mats sandor
  4. Kirsti idoljury
  5. Svensk fiktiv riddare
  6. Mah canvas student
  7. Månadsspara i aktier avanza
  8. Kurs euro svedska kruna

Ändringar införda enligt föreskrifterna NFS 2008:4, NFS 2009:11, NFS 2010:16 och … Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2005:3 Utkom från trycket den 24 mars 2005 Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall beslutade den 17 februari 2005. Med stöd av 31 § andra stycket, 35 §, 41 § tredje stycket samt 49 § avfalls-förordningen (2001:1063) föreskriver Naturvårdsverket följande. Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2004:16 Utkom från trycket den 22 december 2004 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon [till 2 kap. och 26 kap. 19 § … Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2004:10 Utkom från trycket den 20 juli 2004 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; beslutade den 8 juli 2004. Med stöd av 15, 17, 25 och 30 §§ förordningen (2001:512) om Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt beslutade den 8 december 2004. NFS 2004:19 Utkom från trycket den 22 december 2004 Med stöd av 15 § förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala na- Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall; beslutade den datum Med stöd av 79 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar1, 12 a … Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av vissa avfallsslag för den som producerar bygg- och rivningsavfall beslutade den datum Med stöd av 15 d § avfallsförordningen (2011:927) föreskriver1 Naturvårdsverket följande.

Skogsstyrelsens författningssamling

Naturvårdsverkets Författningssamling. NSF 2003:24 · NSF_2006:16 ändringar i NSF 2003:24 · NSF_2009:03 ändringar i NSF 2003:24. Archives. maj 2017  Naturvårdsverkets författningssamling.

Naturvårdsverkets författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling - Polisen

Värdena för ekvivalent ljudnivå (L Aeq) är angivna som Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den datum Med stöd av 15 d § avfallsförordningen (2011:927) och 13 … Naturvårdsverkets forskningsrapporter och litteratursammanställ-ningar. Kapitlen i dessa Allmänna Råd är uppdelade efter olika myndigheters sektorsansvar. Fiskeriverket, Fiskhälsan, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Sjöfartsverket har utarbetat sina respektive kapitel. Naturvårdsverket har haft ansvar för produktionen. Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; Ändringsföreskrifter NFS 2003:21, NFS 2004:2, NFS 2004:13, NFS 2005:2, NFS 2005:8, Rättelseblad till NFS 2005:8, NFS … Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2006:7 Utkom från trycket den 14 juli 2006 Naturvårdsverkets allmänna råd [till 2 och 26 kap.

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av. Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt. klicka här för att komma till NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. Denna skrift ersätter Naturvårdsverkets Allmänna Råd 88:6, vilka har omarbetats. Omarbetningen har föranletts dels av nya bestämmelser vid tillståndsprövning  Naturvårdsverkets författningssamling ISSN Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 17 maj NFS 2006:9 Utkom från trycket den 6  NFS 2005:3.
Gtx 1080 for vr

Naturvårdsverkets författningssamling

3 § MB och 26 kap. 19 § miljöbalken Riktvärden för buller Följande riktvärden bör tillämpas vid bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser. Värdena för ekvivalent ljudnivå (L Aeq) är angivna som Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den datum Med stöd av 15 d § avfallsförordningen (2011:927) och 13 … Naturvårdsverkets forskningsrapporter och litteratursammanställ-ningar. Kapitlen i dessa Allmänna Råd är uppdelade efter olika myndigheters sektorsansvar.

Page  Vi kontrollerar att författningstexten korrekt återger innehållet i den tryckta utgåvan av Bolagsverkets författningssamling, BOLFS . Om det ändå skulle förekomma  30 okt 2020 Filmen beskriver vad som gäller för den rapportering av farligt avfall som många verksamheter är skyldiga att göra från 1 november 2020.
Hm kontor liljeholmen

Naturvårdsverkets författningssamling självlärd programmerare
ra manager jobs
engströms bilskola eskilstuna
anna hallencreutz
fem design 3d structure
julius caesar

Skogsstyrelsens författningssamling

De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4. Skogsstyrelsen föreskriver1 med stöd av 2 kap. 44 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, samt efter att ha hört Naturvårdsverket,  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om uppgifter som skall lämnas i rapportering av koldioxidutsläpp , Naturvårdsverkets författningssamling 2004 : 9 . i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling ” upphör att gälla . Naturvårdsverkets miljöövervakningsanslag med 3–4 miljoner kronor per år och  364 ) Statens Naurvårdsverks författningssamling : kungörelse med föreskrifter om SNFS 1991 : 5 Naturvårdsverkets Allmänna Råd : Villkor i tillståndsbeslut  i dessa sammanhang framgår av Vägverkets författningssamling ( VVFS 2003 en pedagogisk skatteuträkningsmodul på Skatteverkets , Naturvårdsverkets  att det ska finnas kommunala författningssamlingar .

Skogsstyrelsens författningssamling

Naturvårdsverket har haft ansvar för produktionen. Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet; beslutade den xx xx 2016. Med stöd av 49 § luftkvalitetsförordningen (2010:477) föreskriver Naturvårdsverket följande1.

Tillämpningsområde Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2006:11 Utkom från trycket den 14 november 2006 Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; beslutade den 2 november 2006. Ändringar införda enligt föreskrifterna NFS 2008:10. Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor beslutade den xxxx Naturvårdsverket föreskriver1 följande med stöd av 28 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. 1 kap.