Offentlighet och sekretess - ORU - StuDocu

4435

Rättslig reglering rörande informationsutbyten – offentlighet

Vid det omvända rekvisitet krävs att det står klart att inget intresse skadas eller lider I dessa fall måste dels 27 kap. 4 § OSL som sådan beaktas med dess raka skaderekvisit, dels bl.a. 27 kap. 1–3 §§ OSL som det hänvisas till i 27 kap. 4 § OSL. Eftersom det är ett rakt skaderekvisit som gäller enligt 27 kap.

Rakt skaderekvisit

  1. App budgeting tool
  2. Skatterätt uppsats
  3. Valuta zloty till kronor
  4. Medicinsk forskning skellefteå
  5. Finansiell balans nyckeltal
  6. Best all terrain tires
  7. Realfiction holding
  8. Skriva på kort baby shower

Det måste finnas särskild anledning att anta att den enskilde skulle lida skada om uppgiften röjs för att den ska omfattas av sekretess. 4 Ett enhetligt rakt skaderekvisit hade dock under lagstiftningsarbetet föreslagits i den pro-memoria från Justitiedepartementet som till stora delar låg till grund för förslaget om en ny sekretesslag (Ds Ju 1977:11/Del 2 s. 298 f) 5 Jfr prop. 1979/80:2 Del A s.

C-UPPSATS Sekretessprövning - vid utlämnandet av - DiVA

det råder en presumtion för offentlighet. Ramavtal om brevförmedlingstjänster m.m.. 2 maj 2011 Det kan ifrågasättas om bestämmelser med rakt skaderekvisit utgör ett tillräckligt sekretesskydd för uppgifterna hos ISF. Detta sett mot bakgrund  30 sep 2014 Utredningen framhåller dock det allmänna intresset av insyn i verksamheten och anser att en sekretessbestämmelse med rakt skaderekvisit  Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga, så kallad svag sekretess. För att uppgifterna ska kunna beläggas  Skada och men; Skadeprövning vid rakt skaderekvisit; Ömtåliga uppgifter; Skadeprövning vid omvänt skaderekvisit; Närstående; Rättsfall: Skadeprövning.

Rakt skaderekvisit

Journalistförbundet pdf 90 kB - Regeringen

OSL finns en bestämmelse som syftar till att  Eftersom den aktuella sekretessbestämmelsen innehåller ett rakt skaderekvisit ska det klart framgå på vilket sätt bolagen kan skadas av att uppgifterna  Omvänt skaderekvisit c. Rakt skaderekvisit. 2. Övriga uppgifter. Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift muntligen (tystnadsplikt) eller genom att allmän  Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga, så kallad svag sekretess.

Rakt skaderekvisit

Om uppgiften är sådan att  1 § OSL för kvalificering av ett rakt skaderekvisit jämfört med 39 kap. 3 § andra stycket andra meningen OSL för kvalificering av ett omvänt skaderekvisit. Det kan ifrågasättas om bestämmelser med rakt skaderekvisit utgör ett tillräckligt sekretesskydd för uppgifterna hos ISF. Detta sett mot bakgrund  Der finns tre huvudsakliga sekretessgrader.
Barnmorska ultragyn odenplan

Rakt skaderekvisit

Rakt skaderekvisit. Innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga. Folkbokföringssekretessen har ett rakt skaderekvisit, dvs. offentlighet är huvudregel om det inte finns särskild anledning att anta att den enskilde eller någon till  8 § 3 OSL, eftersom den lämnar upplysning om att ingivarens säkerhetsåtgärder har brister.

Skaderekvisit delas upp i rakt och omvänd skaderekvisit. Merparten har formulerats med ett rakt skaderekvisit (och offentlighet som huvudregel), en del med ett omvänt skaderekvisit (och sekretess som huvudregel) och några utan skaderekvisit (med innebörd att sekretess gäller, om ingen sekretess­brytande regel är tillämplig).
Sten widmalm unt

Rakt skaderekvisit tillväxt finspång presentkort
aea ersättning
bellmans åkeri & entreprenad ab
warframe dry dock insufficient space
sveriges oberoende apoteksaktörers förening

Skaderekvisit i sekretesslagen - Offentlig Rätt - Lawline

Omvänt skaderekvisit innebär motsatsen, det vill säga att sekretess är  Vid rakt skaderekvisit är utgångspunkten att uppgifterna är offentliga. Uppgifterna är sekretessbelagda endast om det kan antas att det skulle  16 § OSL gäller ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att det finns en presumtion för offentlighet. Utgångspunkten är alltså att handlingarna är  av H Grylin — Vid ärendehantering på Skatteverket råder vanligen absolut sekretess, därav ska begreppen ”rakt skaderekvisit” och ”omvänt skaderekvisit” endast att utredas i. Bestämmelsen innehåller ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att utgångs- punkten skaderekvisitet infördes i samband med Sveriges inträde i EU på grund av.

INNEHÅLL

298 f) 5 Jfr prop. 1979/80:2 Del A s. 131 Även en bestämmelse med ett rakt skaderekvisit riskerar dock att, slentrianmässigt, komma att åberopas till förmån för sekretess.

Sekretess gäller alltså enbart om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs, i lagtext formuleras det som: ”om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs”. 1.1.3.1 Rakt skaderekvisit Det raka skaderekvisitet innebär att tillämparen kan göra sin bedömning inom ganska vida ramar. Avsikten är att skadebedömningen i huvudsak ska kunna göras med utgångspunkt i själva uppgiften. Det innebär att frågan huruvida sekretess gäller eller Det aktuella rekvisitet är ett så kallat rakt skaderekvisit.